Abonnement

Total

Overfører alle hendelser til kundens mobil og FG- og Politi-godkjent vaktsentral. Inkluderer app med mulighet for av/på-slag, se hjem funksjon, hendelseslogg, samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SmartVarsling sin mobilapplikasjon.

SmartVarsling kontakter lokalt brannvesen ved en utløst brannalarm. SmartVarsling kontakter politi ved utløst innbruddsvarsling. Dersom brannvesen eller politi ikke kan/vil rykke ut sendes vekter umiddelbart. Alle utrykninger er inkludert i abonnementet.

Ved en utløst hendelse sendes det en pushmelding og epost til kundens telefon og kunde og oppgitte kontaktpersoner.

Brann

NB! Kun privat: Overfører alle hendelser til kundens mobil og FG- og politi-godkjent vaktsentral. Inkluderer app med mulighet for av/på-slag, se hjem funksjon, hendelseslogg, samt tilgang på alle oppdaterte tjenestevalg i SmartVarsling sin mobilapplikasjon.

SmartVarsling kontakter lokalt brannvesen ved en utløst brannalarm, og dekker kostnaden ved eventuelle falske utrykninger. SmartVarsling sender ikke vekter ved utløst innbruddsvarsling med mindre kunde bestiller dette via app eller ved å ringe kundesenter på tel 02164. Kunden belastes for utrykning ved innbrudd etter de til enhver tids gjeldende prislister. Ved en utløst hendelse sendes det en pushmelding og epost til kundens telefon og kunde og oppgitte kontaktpersoner ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer.

Lokal

Kunden velger selv om SmartVarsling kun skal fungere lokalt i boligen eller om det skal sende til egen mobiltelefon. Lokalvarsling inkluderer app med mulighet for av/på-slag, se hjem funksjon, hendelseslogg, samt mulighet for å ringe SmartVarsling sin døgnbemannede vakttelefon på 02164 og taste 2 for vakttelefon, hvor det er mulig å manuelt bestille vekterutrykning og andre tjenester etter de til enhver tids gjeldende prislister. Tilknytning til politi- og FG-godkjent vaktstasjon er IKKE inkludert.

Privat: SmartVarsling sender ikke vekter med mindre kunde bestiller dette via app eller ved å ringe 02164. Ved en utløst hendelse sendes det en pushmelding og epost til kundens telefon samt oppgitte kontaktpersoner og de ringes inntil 2 ganger for å varsle utløste detektorer.

Næring: SmartVarsling sender vekter og kunde faktureres for vekterutrykning, dersom kunde eller oppgitte varslingspersoner ikke svarer SmartVarsling sine oppringninger.

Brann- og totalabonnement:

 

Inkluderer psykologisk rådgivning av kvalifisert helsepersonell i inntil 2 timer og førstegangskonsultasjon hos advokat inntil 1 time, dersom du eller noen i husstanden/bedriften opplever noe vanskelig eller traumatisk i forbindelse med innbrudd eller brann.

Alle abonnement som fordrer umiddelbar reaksjon følges opp ved kontrollringing fra SmartVarsling. Kunden skal ved oppringning svare ved å oppgi riktig(hemmelig) passord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller kundens representant ikke svarer per telefon eller ikke oppgir riktig passord eller vedkommende bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn, fortsetter aksjonen i henhold til rutinen i avtalte abonnementstype.

Aksjon avlyses dersom varslingssystemet blir deaktivert etter utløst varsling med riktig kode, fjernkontroll eller når kunde oppgir riktig passord. Dersom kunden selv er årsak til utløst varsling og kunden ikke har mottatt oppringning fra SV i løpet av de etterfølgende 5 minutter, skal kunden selv ringe SV for å stoppe aksjonen. Utrykning som følge av brukerfeil med manglende avbestilling av utrykning vil kunne bli fakturert kunden etter de til enhver tids gjeldende satser.

Priser er definert i prislister.

Mer om SmartVarsling