Brann

Pålitelige røykdetektorer er kanskje det viktigste du kan investere i. Ved en brann teller hvert sekund. Derfor anbefaler vi en røykvarsler i hvert rom, eller minst en i hver etasje. Med SmartVarsling får du et avansert brannvarslingssystem med FG-godkjente røykdetektorer og et system som fullt ut tilfredsstiller kravene i TEK10. Optiske røykvarslere som er koblet til din app og som enkelt kan videresendes vår vaktstasjon. Vi kontakter brannvesenet som rykker ut dersom situasjonen krever det.*

*Forutsetter type abonnement. SmartVarsling dekker eventuelle regninger fra brannvesen.

De siste årene har mellom 40 og 80 personer omkommet i husbrann årlig. Statistikk fra Aksjon boligbrann viser at nesten tre millioner mennesker bor i boliger som mangler sammenkoblede røykvarslere og en halv million nordmenn går hver kveld til sengs uten fungerende røykvarslere.

I gjennomsnitt tar det bare 14 minutter før brannvesenet er på plass, men likevel hører vi ofte at ”huset var overtent da vi kom til stedet”. Røykvarslere redder liv! Kilde: (DSB)Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brann1