Gass

Det skjer ikke ofte, men når det skjer, er det dypt tragisk. Hvert år er det mange som omkommer i brann i Norge, men det er sjelden det blir opplyst at de fleste dør av kullosforgiftning og ikke flammer. Ideelt sett bør det være en CO-detektor og/eller gassdetektor i tillegg til en røykvarsler i alle hjem.

CO-detektoren er nyttig for å varsle en begynnende forgiftning i form av tretthet, hodepine og kvalme. Heldigvis kommer de fleste fra en lettere forgiftning uten skader, men det er viktig å være klar over at de energisparende byggemetodene som er tatt i bruk medvirker til at CO-forurenset luft stenges inne i boligen. Den fargeløse og luktfrie gassen er dødelig, og den kan drepe uten at du merker det. De fleste opplever likevel ubehaget og får luftet ut. Det er mens du sover gassen er så farlig, fordi du da bare går inn i stadig dypere søvn under påvirkning av karbonmonoksid.

En CO-detektor bør plasseres i nærheten av soverom og i nærheten av varmekilden.

gass