Innbrudd

SmartVarsling gir deg et FG-godkjent profesjonelt overvåket varslingssystem med eller uten fotodetektorer og videokameraer for bildeverifisering av varslingsårsaken. Systemets tilkobling til varslingsstasjonen er svært sikker da den kan kobles til både via bredbånd og GSM. Du kan også få delsikring med overvåkning av strategiske inntrengingspunkter ved hjelp av dør- og vindusmagneter, og vi kan programmere 2 ulike scenarioer for bruk av varslingsystemet når det er folk i huset, både natt- og dagfunksjon, i tillegg til ordinær helsikring.

I vår tjeneste inngår avskrekkende varslingsmerker som festes på dører og vinduer.

SmartVarsling gir sannsynligvis markedets beste preventive sikring, da inntrengerne ikke kan kalkulere med utrykningstider i forhold til det reaksjonsapparat du har etablert og dette sammenholdt med kameraopptak og mulig bevissikring skaper større risiko og mindre forutsigbarhet for den som planlegger innbrudd.

Dersom du ønsker, kan du oppgradere til totalabonnement i perioder hvor du er bortreist. Aksjonsplanen vil da endres og vekterutrykning er inkludert. Våre operatører, har ved totalabonnement, hele tiden kontroll på varslingsystemet og reagerer raskt hvis noe skjer. Hvis detektorer skulle aktiveres, tar fotodetektorene umiddelbart en rekke bilder som sendes til vaktstasjonen. Operatøren kan videre avgjøre hva som utløste varslingen og sette inn riktig tiltak.

innbrudd