Vann

Antall vannskader i norske hjem som følge av lekkasjer og overbelastning er stigende. Hver dag opplever mer enn 175 norske husstander den ubehagelige overraskelsen å få hjemmet sitt oversvømt av vann.

I Teknisk Forskrift (TEK 10, § 13-20) gjeldende fra 1. juli, 2011 er reglene skjerpet for nye boliger. I rom uten sluk skal lekkasjestopper monteres til eller omkring vannførende installasjoner for å varsle og stoppe uønsket vannutstrømning.

SmartVarsling kan tilby vanndetektorer eller vannstoppsystem med vanndetektorer, sistnevnte hvor en magnetventil kutter vanntilførselen til huset, ved en detektert vannlekkasje.

Vær bevisst i valg av type vannstopper og sørge for at sikkerheten definert i ”Ny Forskrift” under alle forhold er ivaretatt. SmartVarsling fører de markedsledende produsentene av vannstopp i Norge. Produktene vi fører er via SINTEF Byggforsk bekreftet at tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk angitt i dette dokumentet.

Mature man using mobile phone crouching on chair in flooded living room