Videoovervåkning

SmartVarsling tilbyr videoovervåkning innen- og utendørs, direkte tilkoblet vår app eller som tilleggsapp. Videoovervåkning sammen med varsling og bruk av lys, gir kanskje den beste preventive virkningen mot innbrudd. Kontakt oss for mer informasjon.

video