Virtuell vaktstasjon

Virtuell vaktstasjon og alarm i lomma – kostnadsfritt!


 

venner, nabo, beboere, eier SmartVarsling implementerer Tend24 kostnadsfritt for alle våre abonnementskunder!

 

Tend24 er en virtuell vaktstasjon som gjør det mulig å bygge et fungerende nabonettverk: «Hvis jeg passer på deg, så passer du kanskje på meg?»

I dagens hektiske samfunn har vi kanskje ikke like tette relasjoner med naboen, men er det ikke på tide at vi begynner å passe litt på hverandre igjen? – At vi får vekket dugnadsånden og naboskapet?

Ingen kan respondere raskere enn naboen ved en utløst alarm. SmartVarsling ønsker ikke å bygge opp under borgervern, men ved å ta en titt, vil man raskt kunne melde fra til riktig nødetat ved en reell situasjon.

En virtuell vaktstasjon i kombinasjon med et godt nabonettverk vil være et viktig bidrag til bedre sikkerhet og en god hjelp for våre nødetater!

Alarmhåndtering

Alarmhåntering
Nettverket blir kontaktet ved utløst alarm
• Beboere
• Naboer
• Venner
• Profesjonelle

Av de som kan bistå får den nærmeste oppgaven

Systemet følger den som har fått oppgaven og saken avsluttes når «rapport» er sendt inn

 Komplett logg for alt som har skjedd ligger lagret

Personlig trygghet

Personlig trygghet


En tjeneste for å sikre personer i utrygge situasjoner i eller utenfor hjemmet

Egen panikk-knapp for utløsning av alarm

Mulighet for automatisk alarm utløsning:
• Hvis man blir liggende stille
• begynner å løpe
• beveger seg med stor hastighet (kjører bil)
• trekker ut ørepluggkontakten

Varsling

 

Varsling

Andre brukere varsles om relevante hendelser

Området kan enkelt justeres

Alle brukere innenfor valgte område blir varslet

Andre brukere kan legge inn kommentarer

Alle brukere innenfor området blir varslet når kommentarer legges inn

Assistanse

 

Assistanse

✓ Mulighet for å be om assistanse fra nettverket av venner

✓ Kan velge hvilke som skal motta forespørselen

✓ Får opp listen over hvem som har svart

✓ Kan velge hvem som skal få oppgaven

✓ Alle som har svart får beskjed når oppgaven er tildelt

SOS

SOS

Direkte telefonoppringing av nødetater

Geografiske koordinater for å guide

 

 Brukerveiledning for Tend24

Last ned app

                                                       

Mer om SmartVarsling